Penny plus d.o.o. Sarajevo

O nama

plus d.o.o. Sarajevo

Penny plus ima četiri prodajna centra za prodaju visokokvalitetnih građevinskih materijala i pet Penny marketa za prodaju prehrambenih artikala i roba široke potrošnje i više od 370 radnika sa tendencijom stalnog rasta i otvaranja novih radnih mjesta.