Penny plus d.o.o. Sarajevo

Pouzdanost
i kvaliteta od 1996. godine

 • Kupci

  Mi smo domaća kompanija koja kupca stavlja na prvo mjesto i trudimo se da kupac dobije ono sto očekuje za plaćenu cijenu.

 • Zaposlenici

  Mi smo kompanija koja se trudi da naši zaposlenici dobiju adekvatne plate i nagrade za postignuti rad, sigurnost radnog mjesta i zadovoljstvo na radnom mjestu.

 • Dobavljači

  Plaćanje obaveza u roku prema nasim dobavljačima, dugoročna saradnja s njima, te fer, korektan i pošten odnos naš je prevashodni cilj.

 • Vlasnici

  Naši vlasnici od nas očekuju povrat na uloženo, porast vrijednosti njihovih udjela kao i vrijednosti same kompanije, stalni rast i razvoj, neograničeno poslovanje - a mi smo tu da ta očekivnja i ispunimo.

 • Kreditori

  Naši kreditori od nas očekuju uredno izmirenje obaveza po osnovu kamate i glavnice, pametna ulaganja i stabilnost poslovanja naše kompanije. Mi se trudimo da ta očekivanja i ispunimo.

 • Država BIH

  Kompanija smo koja poštuje zakone BiH i uredno izvršavamo svoje obaveze prema dragoj nam BiH, uplatom svih poreza i doprinosa po trenutno važećim propisima čije izmjene naši uposlenici kontinuirano prate i primjenjuju. Fer i pošteno poslovanje koje država od nas očekuje mi implementiramo.

 • Društvena zajednica

  Društvena zajednica koja očekuje da se pridržavamo svih ekoloških standarada zadovoljna je našim odnosom prema sredini u kojoj egzistiramo i radimo. Sigurnost života ljudi i doprinos razvoju društvene zajednice nam je na prvom mjestu. Mi smo ti koji stvarno otvaramo nova radna mjesta i smanjujemo nezaposlenost.

 • Menadžeri

  Naši menadžeri koji očekuju adekvatne kompenzacije za svoj rad, zadovoljni istim, trude se da podignu društveni ugled naše kompanije, promovišu uspjeh, zadovoljstvo na poslu i oni su akteri unapređenja svih naših aktivnosti u organizaciji.

Sve ovo je rezultat Vašeg povjerenja i lojalnosti, dragi kupci.

Iskreno zahvalni - Menadžment Penny plus-a.