Certifikati i potvrde - PENNY PLUS d.o.o. Sarajevo

Potvrda o uključenosti u sistem Zeos d.o.o. Sarajevo

Potvrda o uključenju u sistem upravljanja ambalažnim otpadom