Kontakt

Penny plus d.o.o. Sarajevo

Sjedište - Uprava društva

Igmanska bb, Krug Pretis, 71320 Vogošća, BiH
ID broj: 4200162210002 | ID PDV broj: 200162210002
Šifra djelatnosti: 47.52
Telefon+387 33 222 226  |  Fax+387 33 467 820
E-mail[javascript protected email address]; [javascript protected email address]
Radno vrijeme: pon - pet, 08 - 17h; sub: 08-15h

Finansijsko-računovodstvena služba

Telefon+387 33 467 809; 33 586 789 
E-mail[javascript protected email address]; [javascript protected email address]
Radno vrijeme: pon - pet, 08 - 17 h

Služba prodaje - izrada ponuda i predračuna

Telefon+387 33 586 389  
E-mail[javascript protected email address]; [javascript protected email address]
Radno vrijeme: pon - pet, 08 - 17 h; sub: 08-15 h
Kontakt lice: gdin. Mirsad Kuljuh; GSM: +387 62 345 040


Penny plus

Prodajni centar

Velešići

Halida Kajtaza b.b.
Velešići
71000 Novo Sarajevo

Telefon+387 33 666 998
Telefon+387 33 586 146 (Stolarija)
Fax+387 33 586 149

Radno vrijeme:
pon - ned: 07.30 - 21 h

Prodajni centar

Nedžarići

Munira Gavrankapetanovića 1
Nedžarići
71210 Ilidža

Telefon+387 33 467 956
Fax+387 33 568 266

Radno vrijeme:
pon - ned: 07.30 - 21 h;

Prodajni centar

Vogošća

Igmanska bb (u krugu Unis Pretisa)
71320 Vogošća

Telefon+387 33 434 616
Telefon+387 33 586 388
Fax+387 33 434 212

Radno vrijeme:
pon - sub, 08 - 18 h


Prodajni centar

Blažuj

Mostarsko raskršće b.b.
Blažuj
71240 Hadžići

Telefon+387 33 624 072
Fax+387 33 586 390

Radno vrijeme:
pon - sub: 08 - 18 h;
ned: 08 -14h

Penny plus

Odjel građevine

Igmanska b.b.
71320 Vogošća

Telefon+387 33 222 226
Fax+387 33 467 820
E-mail[javascript protected email address]

Amel Hota / 062 801 000
Rusmir Kopić / 062 345 042

Penny plus

Caffe Velešići

Halida Kajtaza b.b.
Velešići
71000 Novo Sarajevo


Penny marketi

Supermarket

Nedžarići

Munira Gavrankapetanovića 1
Nedžarići
71210 Ilidža

Telefon+387 33 467 956
Fax+387 33 568 266

Radno vrijeme:
pon - ned: 07.30 - 21 h;

Supermarket

Alipašino polje

Trg solidarnosti b.b.
Alipašino polje
71000 Novi Grad

Telefon+387 33 586 152
Fax+387 33 591 997

Radno vrijeme:
pon - ned: 07 - 22 h

Supermarket

Velešići

Halida Kajtaza b.b.
Velešići
71000 Novo Sarajevo

Telefon+387 33 586 148
Fax+387 33 586 148

Radno vrijeme:
pon - ned: 07:30 - 21.00 h

Supermarket

Vogošća

Igmanska b.b.
71320 Vogošća

Telefon+387 33 586 378
Fax+ 387 33 586 378

Radno vrijeme:
pon - sub: 07:30 - 20h
ned: 07:30 - 18h

Supermarket

Blažuj

Mostarsko raskršće bb
71000 Hadžići

Telefon+387 33 407 311
Fax+ 387 33 407 311

Radno vrijeme:
pon - ned: 7:30 - 21h


Osjećajte se slobodnim da nas kontaktirate ili posjetite u našim prodajnim centrima. Ako imate problema sa pronalaskom naših prodajnih centara za vas smo pripremili prikaz mape prodajnih centara.