Penny plus d.o.o. Sarajevo je društvo sa ograničenom odgovornošću za export-import, trgovinu na veliko i malo, proizvodnju i usluge sa sjedištem u Sarajevu, ulica Munira Gavrankapetanovića br. 1,  71210 Ilidža-Sarajevo, Bosna i Hercegovina. Društvo je osnovano 1996. godine, odlukom osnivača 1/96 od 21.03.1996. kod Višeg suda u Sarajevu rješenjem br. UF/I-977/96 sa datumom upisa 30.01.1997. godine pod registarskim brojem upisa subjekta 1-18028.

Penny plus d.o.o. Sarajevo danas zapošljava preko 100 radnika i ima tendeciju stalnog rasta i otvaranju novih radnih mjesta. Naša firma vodi brigu o našim zaposlenicima, poštuje i pridržava se zakona BiH, te vodi računa o okolišu i životnoj sredini.

Osnovna djelatnost firme je prodaja i distribucija na malo i veliko - visokokvalitetnog  građevinskog materijala, vodomaterijala, elektromaterijala, plastike, pločica, lajsni (PVC, AL, mesing i drvo), suhe gradnje, sanitarija, alata, vijaka, laminata, drvne građe, izolacije i drugog  građevinskog materijala, kućnih potrepština, fitness i bodybuilding opreme, opreme za frizerske salone, vrtnog programa, boja i lakova,opreme za moleraj, tapeta, željeza, sve za kuću i okućnicu...

Prema klasifikaciji djelatnosti u BiH razvrstano je pod šifrom djelatnosti 52.460

Penny plus d.o.o. Sarajevo raspolaže sa preko 20.000 artikala za gradnju i dekoraciju od vodećih svjetskih, evropskih i domaćih proizvođača.

MISIJA

M I S I J A Penny plus d.o.o. firme je:

* da domaćem tržištu ponudi visokokvalitetne proizvode za građevinarstvo,kuće, okućnice i drugo;
* da upotpuni zadovoljstvo i očekivanja kupaca.

VIZIJA

Sa svojim uslugama sebe vidimo u bliskoj budućnosti kao lidera na domaćem tržištu u vrhunskoj ponudi proizvoda i materijala za građevinarstvo,kuće,okućnice i po usluzi i po kvalitetu proizvoda i materijala.

STRATEGIJA

Naša strategija je bazirana na:

1. Partnerstvu s kupcima
Zadovoljstvo kupca stavljamo na prvo mjesto i sve aktivnosti provodimo s tim ciljem, ali naš je cilj ne samo zadovoljiti, već i prevazići očekivanja kupaca kvalitetom usluge i proizvoda. Na vrijeme ćemo isporučivati proizvode koje ispunjavaju potrebe i očekivanja kupaca i prepoznati zahtjeve kupca kroz otvorenu komunikaciju, praćenje zadovoljstva i analizu reklamacija.

2. Zaposlenima
Prihvatanja novih znanja i tehnologija je uslov napretka uz kvalitetnu obuku i edukaciju. Zbog toga strategiju baziramo na stalnoj edukaciji i obuci svih zaposlenih. Podržavaćemo timski rad, ali i insistiramo i na ličnoj odgovornosti i inicijativi svakog zaposlenog.

3. Odnosima sa dobavljačima
Odnos sa dobavljačima ćemo njegovati na bazi obostranih interesa i razvoja dobrih partnerskih odnosa.

4. Zadovoljenju zainteresovanih strana
„PENNY plus“ d.o.o. Sarajevo će se razvijati i širiti zadovoljavajući pri tome želje i očekivanja svih zainteresovanih strana: poslovnih partnera, zaposlenika, vlasnika, dobavljača, državnih institucija i institucija društvene zajednice.

POLITIKA KVALITETA

Naša politika je bazirana na:

* Njegovanju i poboljšanju odnosa sa našim kupcima;
* Neprekidnom poboljšanju kvaliteta usluge;
* Blagovremenoj isporuci proizvoda kao i kvalitetu poslovnih komunikacija sa partnerima;
* Kontinuiranim aktivnostima na sticanju novih i poboljšanju odnosa sa postojećim poslovnim partnerima;
* Odabiru pouzdanih dobavljača za proizvode i ostale materijale;
* Osiguranju kontinuiteta kvaliteta proizvoda i materijala u nabavi;
* Stalnoj edukaciji zaposlenih koji obavljaju poslove od značaja za sistem kvaliteta;
* Ostvarenju uslova za neprekidno poboljšavanje svih poslovnih procesa;
* Neprekidnoj analizi zahtjeva kupaca u svrhu brze realizacije tih zahtjeva, sa uvažavanjem i očuvanjem njihovog integriteta;
* Cilj je u našim aktivnostima poštovati državne, evropske i svjetske kodekse, zakone, propise i standarde;
* Na razvijanju i primjeni svih potrebnih aktivnosti u skladu s zahtjevima međunarodnog standarda ISO 9001:2000.

Opredijeljenost i obaveza svih uposlenika je poštivanje politike kvaliteta koja obezbjeđuje napredak na temelju gore navedenih načela.

Download SGS ISO 9001:2000 certifikat