Penny plus d.o.o. Sarajevo

Certifikati i potvrde

  • Potvrda o uključenosti u sistem Zeos d.o.o. Sarajevo

  • Potvrda o uključenju u sistem upravljanja ambalažnim otpadom