Građevinskimaterijal

Lim trapezni 2000x1100mm LTP2 Ral 8019 smeđi

MASTER Pokrivni materijali pokrivni lim,kuća,oprema,dom,krov

44.95 KM

Folija Strotex V 135g paraizolaciona (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,paraizolacione,izolacija,oprema,pribor

1.50 KM

Geotekstil Wigeol 120N 5,20x100m

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon oprema,pribor,geotekstil

1.60 KM

Folija Strotex 110 PI 110g parna brana (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,izolacija,paraizolaciona,oprema,pribor

1.20 KM

Folija Strotex 150 150g parna brana (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,paraizolacione,izolacione,oprema,pribor

2.00 KM

Folija Budfol Antydrop 100g paraizolaciona (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,izolacija,građevina,oprema,pribor,materijal

1.10 KM

Folija Budfol PI 200-N paraizolaciona (100m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,izolacija,građevina,gradnja,oprema

0.80 KM

Folija Strotex Toples 95g paraizolaciona (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,izolacija,građevina,oprema,pribor

1.10 KM

Folija Strotex Q Medium 150g paraizolaciona (75m2)

FOLIAREX Folije za izolaciju i najlon folije,oprema,pribor

1.90 KM